Ring til os på: 22673838

Forvandl dit gulv

Med mange års erfaring inden for sildebensgulve samt altid opdateret med de nyeste værktøjer, teknikker og materialer, kan MW Gulvteknik tilbyde en optimal løsning i forbindelse med  lægning af sildebensparketgulve.
Vores kundekreds er alsidig og omfatter virksomheder, boligselskaber, den offentlige sektor samt private husstande.

Da vi er en lille virksomhed med 11 engagerede og kompetente medarbejdere kan du som kunde hos os forvente:
• Høj og ensart kvalitet i alt vores arbejde
• En god dialog med den samme person gennem hele forløbet
• Fornuftige priser
• Stor fleksibilitet

Så søger de en gulvmand med ovenstående kvaliteter, så kontakt os for mere information samt et godt tilbud.

 

Garanti


UNCKERS GIVER SLUTBRUGERGARANTI PÅ GULVET I 20 ÅR

Junckers garanterer hermed, at massive parketbrædder og massive planker, installeret af en Junckers Certificeret Gulvlægger i henhold til Junckers’ på installationstidspunktet gældende lægningsvejledning for det omhandlede gulv og vedligeholdt i garantiperioden med de foreskrevne Junckers vedligeholdelsesprodukter i henhold til Junckers’ instruktioner for vedligeholdelse som udleveret til slutbruger ved afleveringen, jf. punkt 1, ikke vil blive gennemslidt i slidlaget på grund af materiale- eller produktionsmangler ved normal brug, belastning og øvrig påvirkning af parketbrædderne i 20 år fra installationstidspunktet. Ved slidlaget forstås i den forbindelse overfladebehandlingen samt hele laget i hårdt træ. Denne slutbrugergaranti gælder i tillæg til de mangelsbeføjelser, slutbruger har i henhold til lovgivningens m.v. almindelige regler.

Denne slutbrugergaranti gælder alene ovenævnte gennemslidning, og omfatter navnlig ikke kosmetiske afvigelser, herunder misfarvninger og lignende.


Alle massive hårdttræsprodukter vil udvide sig, når de udsættes for fugt og, modsat, trække sig sammen, hvis træet tørrer ud. Under en normal sæsoncyklus vil fugtindholdet i gulvet variere, og det kan lejlighedsvis resultere i mindre mellemrum mellem brædderne. Dette naturlige fænomen betragtes ikke som en mangel og dækkes ikke af denne slutbrugergaranti. Efterhånden som gulvet ældes, bør alle tæpper og måtter flyttes med jævne mellemrum, da de blokerer for sollys og kan se ud som misfarvning.

Som med alle naturprodukter må man forvente variationer i farve og struktur, hvilket ofte ønskes. Presserevner, farvevariationer og andre naturlige karakteristika afhænger af den valgte sortering, og er ikke at anse som mangler omfattet af denne slutbrugergaranti.

Eksempler på brug, belastning og øvrig påvirkning, der overskrider grænserne for normalen (og følgelig falder uden for retten til at reklamere og/eller påberåbe sig slutbrugergarantien) inkluderer, men er ikke begrænset til:

  • Manglende overholdelse af kravene i henhold til de i punkt 1 nævnte dokumenter, herunder manglende foretagelse af rettidige genlakeringer samt udførelse af vedligeholdelsesarbejdet af andre end en Junckers Certificeret Gulvlægger

  • Slidtage og ridser forårsaget af høje hæle, dyr eller andre ekstraordinære slid- /ridsefaktorer

    Ved garantisvigt, der kan påberåbes over for Junckers, er Junckers efter eget valg forpligtet til enten at reparere mangelfulde parketbrædder eller at foretage omlevering heraf i samme eller tilsvarende kvalitet som de mangelfulde parketbrædder. I tilfælde af omlevering forpligter Junckers sig til vederlagsfrit at foranledige demontering af de mangelfulde parketbrædder og installation af mangelfrie parketbrædder i slutbrugers ejendom i henhold til Junckers’ lægningsvejledning på omleveringstidspunktet. For omleverede parketbrædder forlænges garantiperioden ikke, medmindre der sker totaludskiftning af hele gulvet i samtlige ejendommens rum, i hvilket tilfælde der da ydes (ny) 20-årig slutbrugergaranti i henhold til nærværende garantibetingelser.

    Ovenstående udgør udtømmende slutbrugers garantibeføjelser, og navnlig fraskriver Junckers sig at erstatte slutbrugers tab af enhver art såvel som at yde forholdsmæssigt prisafslag til slutbruger som følge af mangler ved parketbrædderne og/eller mangler ved installationsarbejdet. 


 


MW Gulvteknik
- Din mand på gulvet

Vi står altid klar til at rådgive vores kunder og give dem et tilbud, der er specifikt tilpasset de nødvendige behov.
Dette gælder både i forhold til pris, tid og materialer.

Du kan derfor til enhver tid ringe til vores telefon på nummeret: 226 738 38.

- og husk, det koster ikke noget at spørge.